O nama

O nama

Karate klub “K1” Beograd je osnovan 2001. godine sa ciljem da što više dece vežba i uči ovu drevnu japansku borilačku veštinu. Klub su osnovali: Saša Stevanović, Slobodan Mladenović i Ivana Rapajić.

Klub je specijalizovan za rad sa decom svih uzrasnih kategorija (od mlađih pionira do juniora), u čemu nam svesrdnu pomoć pružaju i naši najeminentniji stručnjaci u ovoj oblasti:

Prof. dr. Vladimir Jorga i Prof. Dr. Srećko Jovanović.

Do sada je veliki broj mališana prošao kroz razne edukativne programe našeg kluba. Vežbanjem karatea, deca ne samo da pospešuju svoj fizički razvoj, već se uče disciplini, stiču nova teorijska znanja i druženjem sa drugom decom pozitivno razvijaju svoju ličnost i kreativno usmeravaju svoju energiju.

O nazivu kluba

Naziv kluba u delu skraćenice predstavlja pojam ideološkog tipa i rezultat je shvatanja i vežbanja karatea kao prevashodno veštine samoodbrane. Otuda skraćenica podrazumeva jedinstvo karatea bez obzira na raznolikost stilskih naziva i odredjenih razlika u pristupu i praktičnom vežbanju, i označava da KARATE JE JEDAN (Gičin Funakoši).

Ciljevi

Hoćemo da nam deca budu uspešni sportisti, da postanu dobri i pozitivni ljudi sa jakom ličnošću i radnim navikama, da znaju svoje poreklo i da vole svoju zemlju. Zarad postizanja takvih ciljeva treneri nemaju zadršku niti ograničenja u pristupu i prenošenju svega što znaju i što će budućim usavršavanjem saznati.

Treninzi

Treninzi prvenstveno su namenjeni deci, uzrasta od pet do petnaest godina. Početnici od pete do jedanaeste godine ČINE GRUPU ”KARATE KLINCI” koja je namenjena najmladjim članovima. Deca od dvanaeste do petnaeste čine stariju grupu. Program za njih je specijalizovan tako da deca tog uzrasta razviju i usvoje osnovne motoričke kretnje i lagano ovladavaju osnovama karatea kao veštine i sporta.

Kao rezultati ovakvog pristupa i rada treba istaći da deca ovog uzrasta vrlo brzo prilagodjavaju kolektivnom radu u grupi. Takodje individualnim radom sa svakim detetom deca brzo stiču kretne veštine, stiču samopouzdanje koje je tako dragoceno za njih u tom uzrastu.

Našim programom je predvidjeno jačanje mišićno-koštanog sistema tako da brzo dolazi do gubitka blagih deformiteta nastalim nepravilnim sedenjem kod dece školskog uzrasta. Program karate treninga je potpuno prilagodjen mogućnostima dece tog uzrasta i omogućava da se svako dete bavi karateom. Učlanjenjem dece u naš klub omogućavate detetu zdrav način sportske rekreacije i sticanje dragocenih zdravih navika. ”Karate za decu” je potvrdio da je to jedan od najboljih  načina razvoja svih bitnih psiho-fizičkih karakteristika kod dece.

Kroz našu školu prošlo je tokom osamnaest godina na stotine dece.

Neki su ostali u kareteu a neki su bez problema prešli i počeli da treniraju neki drugi sport. I to vrlo uspešno. Baza tj. osnove koje daju treninzi karatea kao kompleksne veštine je više nego dovoljna za zdrav psiho-fizički razvoj svakog deteta i nastavka sportske karijere. U Srpskom sportu postoji veliki broj uspešnih sportista koji su prvi “korak” napravili baš u karate salama.

Vršnjačko nasilje

Nije retkost na žalost da se već u vrtićkom uzrastu deca susreću sa ovom pojavom. ”Karate za klince” u tom životnom periodu je pokazao i dokazao svoju efikasnost i to prvenstveno sticanjem samopouzdanja i ovladavanjem osnovnim tehnikama samodbrane.

Kako pomoći detetu da organizuje svoje slobodno vreme

Slobodno vreme je najbitnije kvalitetno organizovati deci u skladu sa njihovim afinitetima, sklonostima i željama. Ali to nije lako posebno ako se dete jos nije odlučilo za neki sport ili veštinu. Zato je bolje da počne da trenira karate i u karate sali stekne motoričku koordinaciju i popravi koncentraciju, stekne samopouzdanje i doživi zdravu socijalizaciju. Takvo dete je spremnije za školu i uspešno savladavanje svih obaveza i zadataka koji se stavljaju pred decu školskog uzrasta.    

Takmičenja

Sa ponosom možemo reći da su sportisti “Karate kluba K1” Beograd već poznati i priznati šampioni koji iz godine u godinu osvajaju najsjajnija odličja na takmičenjima širom naše zemlje kao i u inostranstvu. Velikim radom i angažovanjem osvojen je veliki broj medalja u svim takmičarskim disciplinama i kategorijama. Sportski uspesi takmičara su adekvatno propraćeni i od strane medija. U vezi sa tim, za Vas smo na našim stranicama pripremili odgovarajuće isečke iz štampe.

Treneri i raspored treninga

Treninge u klubu vode majstori karatea: 4.dan Stevanović Saša, 1.dan Šestakov Aleksandar i 1.dan Ivana Rapajić.

Treninzi se održavaju u terminima: utorak i petak 19-20 (početnici) i utorak, sreda, petak od 20-21 čas (stariji pojasevi) u prostorijama mesne zajednice “Studentski grad” ul. Narodnih Heroja br. 30 (preko puta Uprave carine). Sala se nalazi iznad Fakulteta za sport.

Bliže informacije možete pronaći na stranici kontakt.
Facebook
Facebook